Polisa privatnosti

Privatnost naše internet prodavnice čarapa

Podaci koje korisnik upisuje putem obrazca na shop-u ili na neki drugi način (preko e-maila, telefona…), su poverljivi i štitimo ih u skladu sa zakonskim odredbama. Lični podaci će biti upotrijebljeni samo za namene za koje je korisnik dao svoju saglasnost. Privatnost nam je na prvom mestu.

Za zaštitu ličnih podataka je odgovoran i sam korisnik, na način da osigura svoje korisničko ime i lozinku.

Za prenos svih ličnih podataka korisnika koristimo protokol SSL (Secure Socket Layer), kojom se kodiraju sve informacije poslate sa porudžbenicom.

 

Privatnost